Hitra Gårdsmat

DYRA

Kyrene

Kyrene ute om vinteren

Selve grunnlaget er dyra. Det viktigste for oss er at de får leve mest mulig opp til sine instinkter og får dekket sine behov. Kyrne får ut i naturen så og si hver dag hele året, og ungdyra får fly ute om natta, som ungdom flest.

Vi har kaldfjøs med frisk luft (som ute) men uten trekk. Kyra har myke madrasser å ligge på og gummibelegg på gulvet så de ikke får belastningsskader. (jeg går på flislagt gulv, men veier tross alt ikke 500 kg) Vi har roterende børster i alle binger for dyra liker godt å klø seg!

Kalvene drikker av jur og ligger i dyp halmstrø. Ammetantene må akseptere å dele melka si med 2-3 kalver. Kyrne kalver i fødebinge med halmtalle.Der har de oversikt over det som skjer i fjøset, men får være i fred.

Sidet Trønderfe-Nordlandsfe-rasen, Norsk rødt fe og Jersey fe

Kyrene

STN- og Jersey fe

En av rasene vi har på gården er den gamle norske verneverdige Sidet Trønderfe-Nordlandsfe-rasen. De melker lite, særlig som kviger og de gir også lite kjøtt, men har en lav beinprosent. De er nøysomme og flinke beitedyr, og intelligente, søte og snille, men

For example, your college mentors start to assign you with more difficult tasks in comparison to the ones that you used to perform at high school. Conversely, there are a number of folks who, if they simply do the work, they’ve cushioned lives and no way to fail. It’s always best to have someone who understands the worth of homework to a student. For instance, if you’re ordering a audio assignment, third parties aren’t going to understand whom it is that has requested the paper. They should also find out about the tutor screening process. A classmate which you’ve trusted with your economics homework help might allow it to be feasible for your professor to learn, and it might get you in trouble. For instance, if you require help in math, a tutor will reveal a step-by-step remedy to the custom essay given problem. Nobody will discover you’ve asked for aid with college math homework or some other assignment.

ganske rampete også.

GODT DYRESTELL

Bodil og kua

I 2003 vant vi Dagros-prisen for godt dyrestell. Begrunnelse; «disse brukerne er glødende interessert i husdyrhold. De gjør en enorm innsats for at husdyra skal ha det godt. De er stolt av yrket sitt og vil være et godt forbilde for andre ved å vise at det går an å bygge opp et meget godt husdyrmiljø ved hjelp av enkle løsninger og egeninnsats.»
Se også hvilke andre utmerkelser vi har fått de siste årene under siden «Utmerkelser»

PLASSEN

Oversiktsbilde av gården vår

Hitra er ei øy i Sør-Trøndelag, som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Øya er Norges 7. største med variert vegetasjon og dyreliv, deriblandt en av Nord-Europas største hjortestammer. Helgebostad er ei øy som hører til Hitra kommune.Lenge så øya ut til å bli fraflyttet selv om det bare skilte noen få meter til fast-Hitra ved sørenden av øya, men så kom det 5 familier med unge idealister som startet hvert sitt lille bruk. En gammel kran fra det nedlagte Trondheim Mekaniske Verksted ble ombygd til vegbru og øya fikk vegforbindelse til Hitra i 1983. Helgebostad har fortsatt ca 20 innbyggere, men bare Yngvar og Bodil driver gårdsbruk.

BODIL og YNGVAR

Bodil og Yngvar

Prestedattra fra Oslo fant øya –
Naken og fraflytta
Hadde trua på jorda og kua
Yngvar kom før brua.
4 kviger på ei flåte,
Helgebostad påkledd og tilflytta.

Hitra gårdsmat – værsågod.

Vi lager smakfulle oster fra glade kyr.

Hilsen Bodil og Yngvar