Produksjon

YSTERIET

Fra kua kommer melka fersk over til ystekaret. Vi pasteuriserer ikke melka, men syrner den for å hindre uønsket bakterievekst. Det tilsettes osteløype så melka koagulerer, og ph måles. Ostestoffet må være passe fast når det øses opp i kledet. Mysen som blir igjen får kyrne drikke. Så skal ostene presses. Den ferdige osten lagres i minst en måned – helst et år. Vi snur den daglig i begynnelsen, så sjeldnere etterhvert.

Ysteriet

Ysteriet

Ysteriet

Grotteosten

MODNINGSKJELLER

Lageret ligger under jorden og har naturlig temperatur og fuktighet. Det har tatt tid å stabilisere temperaturen, men den ser ut til å bli på 12 grader, og det er passe. Grunnen på Helgebostad består av mørke mineraler (bergarten Amfibol) Denne steinsorten har vi brukt i veggene, med buet teglsteinstak over. Fuktigheten gjør at osten blir mykere, og en mykere ost modnes fortere og får mindre smak. Derfor er dette en annen type ost enn den vi solgte tidligere. Vi vil nå yste to sorter så vi får både fast ost som kan modnes lenger og myk ost som mange også vil ha.

modningskjelleren


Hitra Gårdsmat  /  Produksjon