Smakfulle oster fra glade kyr

Dyra er selve grunnlaget for oss. Det viktigste at de får leve mest mulig opp til sine instinkter og får dekket sine behov. Kyrne får ut i naturen så og si hver dag hele året, og ungdyra får fly ute om natta. Vi har kaldfjøs med frisk luft og kyra har myke madrasser å ligge på. Vi har roterende børster i alle binger for dyra liker godt å klø seg! Kalvene drikker av jur og ligger i dyp halmstrø. Kyrne kalver også i fødebinge med halmtalle, der har de også oversikt over det som skjer i fjøset, men får være i fred.

Slike kuer gir god melk  som egner seg ypperlig til ysting, og slik lager vi ostene våre!

Hitra Gardsmat - smakfulle oster fra glade kyrHitra Gårdsmat

Les mer om oss, gå til menyen.

 


Hitra Gårdsmat  /  Smakfulle oster fra glade kyr